Produksjon av takstoler

Vi kan levere takstoler opptil 22 m. Disse kan eventuelt være frittbærende!

Kun fantasien setter begrensninger for hva man kan produsere som spikerplatekonstruksjoner. Her følger eksempler på de vanligste takløsningene:

Valmtak:

Dette leverer vi ferdig tilpasset i lengder og vinkler fulgt av en lettfattelig monteringsbeskrivelse

Loft:

Loft med arker leveres ferdig tilpasset med ferdige oppheng for mønedrager, ferdige sidevegger for arkstolene, samt ferdig tilpassede arkstoler med kilsperrer og pannebord for tilkobling mot hovedtak.Ønskes ½ valm leveres dette ferdig tilpasset. Takplan følger leveransen. Utover dette leverer vi selvfølgelig alle tenkelige (og utenkelige) typer takstoler og konstruksjoner til forskalinger.

Har du livlig fantasi? Sett oss gjerne på prøve.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter